HẾT HẠN NHẬN ẢNH: 15/07/2022

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Tác phẩm: 16395 - Tác giả: 1520 - Tỉnh/thành: 63

GỬI ẢNH DỰ THI

Tham khảo thông tin chi tiết về thể của cuộc thi tại trang THỂ LỆ

CUỘC THI & TRIỂN LÃM

Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam tổ chức định kỳ 02 năm 01 lần, là dịp để tập hợp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh trong cả nước; giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc; tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong 02 năm (2021 và 2022).

Thông qua Cuộc thi và Triển lãm sẽ khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Giúp cơ quan quản lý, ngành nhiếp ảnh có cái nhìn khái quát, đánh giá đúng thực trạng về giới nhiếp ảnh Việt Nam, những vấn đề về sáng tác ảnh trong thời gian vừa qua. Từ đó tìm ra hướng phát triển, hướng đi đúng cho nhiếp ảnh Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế.

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Chủ tịch;

2. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thắng, Tổng Biên tập Báo Ảnh Việt Nam - Phó Chủ tịch;

3. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên;

4. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên;

5. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hoàng Thạch Vân, Ủy viên thường vụ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên;

6. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên;

7. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lý Hoàng Long, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên;

8. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Việt Văn, Phóng viên Báo Lao động - Ủy viên;

9. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Á, Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên.